agenzia-garau-centotrentuno

131 in Limba | Sinnos dae du mundu ‘e sa bòcia sarda

Scopri il nostro canale su Telegramle-notizie-di-centotrentuno-su-telegram
sardares
sardares

Olbia fit Olbia antigamente, como su mundu est mudadu…0-4 a Pescara, inue si potet puru pèrdere, ma pèrdere gasì dolet.

Sa tzente si preguntat inue est oe finida s’iscuadra chi at matzadu su Cesena e àteras puru, cun meritu e giogu, chena timore perunu, àtera pregònta est pruite Ragatzu, su solu chi potiat mudare su destinu de sa gara, abbarrat in-foras dae su campu, isetende pro giogare carchi minutu, cando sa gara est già cuntzada…Sa tzente preguntat puru si est solu chistione de omines, de bancas isvitzeras o si potet abbastare su tribagliu, comente preigadu dae su mastru…isetamus unu cabu, prima chi sa serie D abbertzat sa janna a una rutta manna. Su caminu de faghere est galu meda e in caminu s’accontzat barriu, beru, ma s’assotziu terranoesu devet chircare su pèrdidu curagiu e balentèsa, ca Olbia est tzitade abberta e no si potet tancare a defendere su puntigheddu.

Intantu sa Brigada Tattharesa sighit su caminu de s’ispèru accurtzu a su Cesena, imparende chi in serie C b’at semper meda de imparare. No abbastat unu tempus meres de su campu e sue aere un’omine in pius dae su minutu 48. Su famine de binchere e s’oriolu devent sighire a aproendare s’animu, fintzas a s’urtimu segundu de sa gara. Pavoletti docet. Sa gara pariat cuntzada  cando Fischnaller e Ruocco ant sinnadu su 2-0, cun sa Torres a cumandu cumpletu de sa mesania de su campu, ma bi pensat Gaddini a la torrare a aberrere pro meritu mannu sou, ma puru pro gurpa de una defesa mesu abucallotadat. E tando no abbastat s’omine in pius balantzadu gratzias a sa bogada in foras de Foglia, ca a su minutu 80 apparinat totu Gucci. Paret totu ispostu, ma est tando chi sos sardos bogant a pizu s’atza connotta, colados pagos minutos, su coro coragiosu de Mastinu caentat su Vanni Sanna: 3-2. Dominiga chi benit tocat de andare a domo de sa cabulista Cesena, fraigada pro sa serie B, pro la giogare. No est fatzile ma su famine e s’orgoglio identitariu, de chie paris cun Olbia e Casteddu ammuntonat un’orgogliu natzionale, potet giompere a su meraculu, tando amus a bidere.

Cantu s’orgogliu identitàriu potat ajuare l’at nadu bellu nodidu Ranieri, prima a paraulas e pustis in campu. Oe chi est oe Sassuolo est pius’iscuadra de Casteddu, comente deris lu fuint Bari e Frosinone, ma sos contos narant chi su sentidu a bortas binchent sa materia puru. Como però subra custa materia toccat de tribagliare si cherimus essere presentes in Italia e in su mundu intreu…comente in s’antigòriu.

Mario Bua Capitta, Amistade

Notifiche
Avvisami se ci sono
guest
1 Commento
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti